Søke barnehageplass

Skal du søke barnehageplass, eller endre barnehageplassen som du allerede har? Dette gjøres elektronisk via linken under. Linken leder til Melhus kommune sin hjemmeside med informasjon om hovedopptak og vedtekter. Hvis du allerede har barn i barnehagen vår, og skal søke inn søsken må du huske å skrive dette i søknaden, da dette gir fortrinn i Løvset barnehage.

Lenke til søknad for barnehageplass (samme søknadsskjema som for kommunale barnehager)

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen.

Vedtekter for Løvset barnehage SA

Melhus kommune har samordnet opptak for kommunale og private barnehager iht
Lov om barnehager § 12. Dette innebærer felles søknadsskjema, felles registrering av søknader og koordinering av opptaket.

For opptak til nytt barnehageår 1.august må det søkes innen
søknadsfristen for hovedopptaket. Søknadsfristen er 1. mars hvert
år. Det kan søkes om opptak hele året, og alle søknader vil bli
vurdert ved ledige plasser. De som står på venteliste ved
årsskifte, må søke på nytt ved neste års hovedopptak.

Forestatte kan tilbys plass i andre barnehager enn de det søkes plass i.

Barnehageåret er fra 1. august til 31.juli.

Barnehagens opptakskrets er i hovedregelen Melhus kommune.

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptak i
kommunen. Daglig leder/ styrer kan tilby barnehageplass etter
kapasitet utenom samordnet opptak. Beslutningen om opptak av barn i
barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter
skriftlig søknad iht Barnehagelovens bestemmelser om samordnet
opptaksprosess §12.

KOSTPENGER hver måned er kr 300,-/ kr 350,- fra 01.02.19. Dette dekker alle tre måltidene hver dag og dekker barnets behov for et sundt og næringsrikt kosthold.

Det er mer utfyllende informasjon rundt søknad om barnehageplass i vedtektene til barnehagen.