Nordsia

På "Nordsia" har vi to avdelinger; "Østsia" og "Vestsia".

Både Østsia og Vestsia har barn fra tre til seks år. Vi er blandet på tvers av alder på begge avdelingene, med unntak av en dag i uken der vi deler oss inn i henholdsvis Ekor, Rev og Gaupe-grupper.  

Østsida og Vestsida har en dag i uken hver, der vi starter ferdig påkledd ute i Grillhytta vår.

 

Hver avdeling ledes av en pedagogiske leder. Teamet på hver avdeling har også barnehagelærer og barne-og ungdomsarbeider. Se oversikten på de ansatte.