Nordsia

På "Nordsia" har vi to avdelinger; "Østsia" og "Vestsia".

Både Østsia og Vestsia har barn fra tre til seks år. De eldste barna har enkelte dager et eget opplegg, og de er med i "Gaupegruppa". 

Enkelte dager begynner avdelingene ute i grillhytta.

Hver avdeling ledes av en pedagogiske leder. Teamet på hver avdeling har også barnehagelærer og barne-og ungdomsarbeider. Se oversikten på de ansatte.