Omgangssyke i barnehagen

Helseinstituttet har utarbeidet noen retningslinjer for barn med omgangssyke. Disse anbefaler kommunelegen at vi følger!

Når kan barnet i barnehagen?

 

Det er viktig at disse følges slik at vi kan begrense smitten så mye som mulig.