Kosthold og kostpris

I Løvset barnehage får barna alle måltidene for kr 300 pr måned/kr 350 fra 01.02.19. Barnehagen skal være pedagogisk og helsefremmende for barna. Vårt arbeid med helse, måltider, kosthold og hygiene er nedfelt i barnehageloven, rammeplanen og forskrift for miljørettet helsevern i barnehagen. FØLG LINKENE UNDER BILDET!

Les mer her:   Kosthold i Løvset barnehage

Fra Sosial-og helsedirektoratet:   Bra mat i barnehagen