Visjon

TRYGGHET gjennom TID, OMSORG og GLEDE

TRYGGHET gjennom...

TID:
Tid til å lese/ snakke
Hva vil barnet/ stopp opp
Ta det med ro
Vent

OMSORG:
Jeg ser deg
Fysisk
kontakt
Lytte
Jeg ser ditt behov nå
Hei!

GLEDE:
Smile og være glad
Ta vanskelige dager med godt humør
God tone
Synge
Le sammen med barnet
Våge å tulle og tøyse

 

På Løvset barnehage ønsker vi å gi barna to gaver: Det ene er røtter og det andre vinger!

Røttene til treet fører næring opp gjennom treet og gjennom nervene helt ut til bladet som svinger seg på sin stilk ytterst på greina.

Hvis vi i samarbeid med foreldrene oppnår et nettverk av trygghet gjennom tid, omsorg og glede kan vi nå målet!

 

Mulighetenes verden ….. østafor sol og vestafor måne