MILJØPROFIL

Vi ønsker å fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturresursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Dette gjør vi gjennom at barna får: -gode opplevelser med friluftsliv hele året -kunnskap om dyrenes og menneskenes livssyklus -dyrke frukt og grønnsaker selv -sortering av søppel og fjerne slikt når vi er på turer i nærmiljøet -kjenne trivsel i skog og mark

     

Vi følger livet i fuglekassen om våren                   Vi ser at tomatplantene vokser i gartneriet

     

Vi høster inn potetene våre

 

Vi hilser på dyrene på nabogårdene                        Vi leker i skogen

 

Vi sorterer søppla vår og er sertifisert som Grønt flagg - barnehage!