VELKOMMEN PÅ BESØK TIL BARNEHAGEN

Søker du barnehageplass for barnet ditt denne våren? Velkommen innom på besøk i Løvset barnehage! Du kan gjøre avtale med daglig leder/styrer Gunn Tove M. Hasselø om å komme innom torsdag 17. og 24.januar, torsdag 7. og 14. februar ved å sende en e-post til styrer@lovsetbhg.no eller ringe tlf 95 00 40 92 Velkommen som søker til Løvset barnehage!