Praktiske opplysninger

Her følger informasjon som er viktig for hverdagen i barnehagen: Bringe og hente barnet i barnehagen Fridag eller sykdom hos barnet Merking av klær Informasjon fra daglig leder Tilbakemelding om barnets dag i barnehagen Turer Bursdagsfeiring Barn med delte plasser

Bringe og hente barnet i barnehagen

Personalet prøver så godt det lar seg gjøre å møte barnet i garderoben. Å bli møtt i garderoben gir en trygg og god start på dagen, og foreldrene kan gå når barnet er mottatt av en voksen i barnehagen.

Ved henting må personalet få beskjedfør dere forlater barnehagen. Dersom barnet skal hentes av andre enn mor eller far (eller eventuelt andre det er avtale om at kan hente barnet uten videre beskjed), skal barnehagen ha beskjed om dette på forhånd.

Fridag eller sykdom hos barn.

Dersom barnet tar fri eller er syk, ønsker vi å få beskjed om dette innen klokka 09.30. Dette er fordi vi ofte starter aktiviteter og turer rundt dette tidspunktet.

Barn som har feber må holdes hjemme til de har vært feberfri i 24 timer. Barn som har omgangssyke eller akutt diare må være symptomfrie i 48 timer før de kan komme tilbake i barnehagen.

Dersom barnet skal ha medisin i barnehagen skal det være med en skriftlig bruksanvisning, og det skrives en avtale om hvem som kan gi barnet medisin i barnehagen.

Merking av klær

Det er viktig at alle klær og eiendeler merkes med navn. Vi opplever at det blir mye klær vi ikke finner eieren til. Etter en stund blir klærne vasket og noen blir beholdt som låneklær mens resten blir levert til Fretex eller lignende organisasjoner som samler inn klær.

Informasjon fra daglig leder

Foruten den daglige kontakten ved bringing/ henting vil noe informasjon bli hengt opp på oppslagstavlene på avdelingene.

Hvert barn har hver sin posthylle i garderoben hvor skriftlig informasjon deles ut.

Mer og mer av informasjonen sendes ut på e- post eller legges ut på vår hjemmeside, dette sparer oss for mye arbeid, og det sparer veldig mye papirforbruk.

Dalig leder/ styrer sender med jevne mellomrom ut "styrerinfo" på e- post til alle foreldre. Dette er viktig informasjon om rutiner eller andre ting det må tas hensyn til, samt påmelding til jul, påske og sommerferie. 

Tilbakemeldinger om barnets dag i barnehagen

Det er viktig for oss i barnehagen og få gitt en liten tilbakemelding om hvordan dagen i barnehagen har vært. Vi legger stor vekt på muntlige tilbakemeldinger. Det er litt varierende hvor mye tilbakemeldinger vi får gitt på ettermiddagene da mange kan bli hentet samtidig.

Noen ganger henger vi opp bilder fra ulike arrangementer eller fra hverdagen.

På Sørsia henger vi opp en kort dagsrapport i garderoben. I tillegg har hvert barn sin kontaktbok hvor vi skriver litt fra dagene i barnehagene. Vi skriver i alle bøkene i løpet av uka. Foreldrene kan gjerne skrive litt om hva de gjør i helgene. Disse bøkene gir et godt grunnlag for innsikt i barnets dag i barnehagen, og informasjonen fra foreldrene gir oss et grunnlag for samtale og for å knytte hjemmet og barnehagen sammen for barna.

Det blir skrevet månedsevalueringer fra gruppene, hvor det oppsumeres hva som har blitt gjort den siste måneden ut fra målene i årsplanen.

Turer

Vi har faste turdager på gruppene, og bruker nærområdet aktivt. Vi varierer med å gå på tur i skog, boligområde, faste leirplasser og utforsking av nye områder. Noen ganger har vi bestemt turmålet på forhånd, mens andre ganger så ser vi underveis hvor vi havner. Uansett så er veien fram til målet en viktig prosess i den pedagogiske tanken rundt turer i barnehagen.

Det er viktig at barna får utforske, at vi støtter barnas nysgjerrighet og at vi bruker sansene våre.

Barna på Nordsia må ha egen tursekk med gode reimer rundt brystet og magen, i barnehagen. Sekken skal inneholde sitteunderlag, drikkeflaske og et par tynne votter (det er kjekt å ha når en skal spise ute og det er kaldt).

Barnehagen stiller med mat og drikke på turer. Dette sikrer en felles matopplevelse, og vi varierer mellom at barna smører sin egen matpakke og at vi tar med mat og lager på tur, gjerne over bålet eller primusen.

Bursdagsfeiring

Bursdagen til det enkelte barn er en viktig dag, også i barnehagen. Da henger vi opp flagget og ønsker at barnet skal oppleve at vi gleder oss over å feire nettopp han/ henne.

Barnet får være med på å lage og pynte ei krone. I bursdagssamlinga får barnet på seg ei kappe og krona. Vi synger bursdagssang og skyter opp "raketter". Vårt mål er at barnet skal være midtpunktet i samlinga. Da vi har mange bursdager gjennom hele året tas bursdagskaker og lignende hjemme.

Dersom bursdagsinvitasjoner skal deles ut i barnehagen må ett av følgende kriterier være oppfylt
Alternativ 1: Alle barna på barnets avdeling er invitert.
Alternativ 2: Alle barna i samme årskull som barnet, enten på egen avdeling eller på begge
avdelingene, er invitert.
Alternativ 3: Alle barna av samme kjønn på avdelinga er invitert.
Alternativ 4: Alle barna av samme kjønn og i samme årskull som barnet, enten på egen avdeling
eller på begge avdelingene, er invitert.

 Barn med delte plasser

Så lenge barnet ikke har 100 %- plass i barnehagen er det ikke til å unngå at enkelte aktiviteter faller på barnets fridag. For at barnet skal få med seg "store" arrangement som for eksempel nissefest, fargedag, viniterfestival, høstfest og lignende inviteres de barna som har fridag til å delta på aktivitetene sammen med foreldrene.