Om Løvset barnehage

Løvset barnehage ligger oppå Løvsetbakkan i Melhus kommune. Fra barnehagen har vi flott utsyn utover dalen, og bak oss reiser Vassfjellet seg med masta på toppen. Himmelretningene knytter oss til naturen og eventyret - østafor sol og vestafor måne - Skogen er vår nærmeste nabo sammen med stall, gårder og ball-løkke som ligger mellom oss og byggefeltet. Vi er heldige som har et så variert nærområde å boltre oss i.

Gunn Tove M. Hasselø er styrer/daglig leder i Løvset barnehage. Hun
er ansatt av eierstyret som igjen er valgt av medlemmene i samvirkeforetaket. De foreldre som til enhver tid har barn i barnehagen er medlem av foretaket, og det høyeste organet er årsmøte.

I samarbeid med heimen ønsker vi å gi barnet det tilbudet som det har behov for. 

Barnehagen bestreber seg på å ha helårsdrift som gir barnefamiliene stor fleksibilitet til
avvikling av ferier. Juli måned er betalingsfri. Alle barn skal ha minst 4 uker
ferie i løpet av barnehageåret, og det er et gode for barnet hvis tre av dem er
sammenhengende.

Vi har de samme prisene for barnehageplass og moderasjonsordninger som Melhus kommune.