BETYDNINGSFULL FOR ET FELLESSAKP

Foreldremøte 30.08.17 med tema "Vennskap og hverdagsliv i barnehagen". Foreldrene og barnehagen kan hjelpe barna til å være en aktiv og positiv deltaker i fellesskapet.

Foreldrene fant disse kjennetegnene:

Foreldremøte 30.08.17 om FELLESSKAP. pdf