PLANLEGGINGSDAGENE 2019-2020

Barnehagen holdes stengt på følgene kurs - og planleggingsdager barnehageåret 2019-2020: onsdag 14..august, fredag 29. november 2019, fredag 3.januar, mandag 9.mars, fredag 19.juni 2020.