PLANLEGGINGSDAGENE 2018-2019

Barnehagen holdes stengt på følgene kurs - og planleggingsdager barnehageåret 2018-2019: fredag 17.august, fredag 30. november, mandag 7.januar, onsdag 20. februar, fredag 21.juni.