Tidslinje for prosjektet

Utviklingsgruppa har laget en tidslinje som viser hva vi har gjort så langt i utviklingsprosjektet.

Det er ikke lagt inn målsettinger fram i tid, men tidslinja er likevel en viktig dokumentasjon på hva vi har gjort så langt.

 Klikk her for å se tidslinja i et større format!