Utviklingsprosjekt 2014-2018

I Melhus kommune sin kompetanseplan for barnehager 2014-2018 skal det satses på barnehagebasert kompetanseheving. Det vil si at de pedagogiske lederne og styrer skal drive utviklingsprosjekter i egen barnehage.

De pedagogiske lederne og styrer får to parallelle oppgaver; både å lære å drive et utviklingsprosjekt, og å gjennomføre et utviklingsprosjekt i egen barnehage.

Lederteamet har utnevnt en utviklingsgruppe. Utviklingsgruppa har igjen valgt en leder for gruppa. I løpet av året skal vi delta på en felles inspirasjonssamling for hele personalet, interne møter for utviklingsgruppa, veiledning av utviklingsleder, veiledning av utviklingsgruppa og fagsamling for alle pedagogiske ledere og styrer.

Inspirasjonssamlinga, veiledninga og fagsamlingene blir holdt av forelesere fra DMMH (Dronning Mauds minne Høyskole for barnehagelærerutdanning).

 

Våren 2014 gjennomførte vi en ståstedsanalyse, hvor alle ansatte skulle ta stilling til en rekke påstander. Ut fra denne analysen skulle vi velge ut ett punkt som vi ønsket å jobbe videre med. Punktet vi valgte oss var "personalet deltar aktivt i leken". Det skal presiseres enda mer før vi skal velge oss et fokusområde, og videre noen problemstillinger å jobbe videre med.

Vi mottar veiledning sammen med andre barnehager som har valgt samme tema.

 

Tidslinjer viser en oppsummering av prosessen fram til i dag. Dette ble lagt fram og vurdert på planleggingsdagen 24.02.16.

Tidslinje

Dokumenasjon pedagogisk utv.arbeid - 2014-17