Personalet på læringsreise til Oslo 30.11.18

Personalgruppa dro til Oslo for å være med på LÆRINGSREISEN Progresjon i lek og læring - med ny rammeplan. Utviklingsmidler fra PBL sponset det meste av turen!

Det ble en fantastisk tur både faglig og sosialt. Vi lar bildene gi dere noen glimt!