FANTASTISK FORUTFEST!

Barna synger og danser for foreldre og familie! Alle barna har laget kunst som skal selges for å bygge barnehager i Sri Lanka! Mange har vært med å bakt Moncyboller og nanbrød. Gaupene, våre 5-6 åringer, har laget laksecurry. Og så har de viktige oppgaver ved kafebordene og i salgshjørnet med varer fra bedrifter i bl.a Sri Lanka. INNTEKTEN BLE: 17 980,-. UTROLIG! TAKK!